• Transitt

Nye krav fra arbejdsmarkedet

Teknologi driver store forandringer. Særligt 6 teknologier vil ramme bredt i de fleste brancher. Det er 3D print, Internet of Things, Kunstig intelligens, Virtual reality, Big Data samt Droner og selvkørende.

Det interessante er ikke teknologien, men hvad den vil gøre ved vores konkurrence evne. Generelt giver teknologien opkvalificering - og øger konkurrenceevnen for de virksomheder, der forstår at implementere teknologi der, hvor det forbedrer deres produkt/service og giver en bedre kundeoplevelse.


Men det stiller også krav om at have et beredskab af kompetente ressourcer, der kan stå for at gennemføre de nødvendige forandringsprojekter. Det er de færreste små og mellemstore virksomheder, der kan mønstre det. Der er også stor forskel på den kompetence, der kræves til at gennemføre en opgave relateret til markedsføring, produktion eller logistik. Konsekvensen bliver i mange tilfælde, at man ikke får foretaget de nødvendige tilpasninger – eller at det kommer til at tage meget lang tid og måske ender med en ikke så optimal løsning. .Traditionelt inddrager mange virksomheder Management konsulenthuse til at hjælpe med, at finde den rette løsning. I mange tilfælde ender de foreslåede løsninger med ikke at blive indført på grund af manglende kompetencer eller ressourcer i virksomheden.


Det rejser derfor et naturligt behov for på en fleksibel måde at kunne inddrage erfarne og kompetente ressourcer til med en sikker hånd at implementere de nye teknologier eller arbejdsformer. Der er i de fleste virksomheder ikke behov/økonomi til at have disse spidskompetencer ansat.


Transitt løser dette behov på en ny måde udtaler CEO Søren Steen Rasmussen. Modsat så mange andre konsulenthuse er vi praktisk orienterede. Vi fokuserer på at implementere. Vi indtræder i virksomhedens organisation og benytter Transitt Managers praktiske erfaring fra tilsvarende løste opgave. Det giver et effektivt forløb, hvor vi tilsikrer, at projektet hviler i rette processer og procedurer inden opgaven afsluttes.