• Transitt

Den fjerde industrielle revolution vil ændre måden vi arbejder på.

Et stadigt stigende antal af mennesker kommer til at arbejde på konsulent vilkår på tidsafgrænsede opgaver i fremtiden. Grunden skal findes i den omstilling arbejdsmarkedet er i disse år drevet af den fjerde industrielle revolution. Måden vi arbejder og lever på bliver påvirket af den nye teknologi. Nye forretnings muligheder opstår og er med til at transformere behov og efterspørgsel i nye retninger. Det vil udfordre eksisterende virksomheder til løbende at redefinere sig for at kunne møde nye krav fra forbrugere og virksomheder. Mange virksomheder vil få behov for at trække på specielle kompetencer projektrelateret, som der ikke nødvendigvis er brug for på den længere bane. Vinderne bliver dem, der er bedst til at aflæse de nye trends/muligheder og tilpasse sig den nye verdens orden siger CEO for Transitt, Søren Steen Rasmussen


Det er langtfra første gang, at en ny industriel revolution bryder igennem. Den første indtraf med dampmaskinens indtog i 1784 og åbnede for at producere med maskinkraft. Den næste foldede sig ud i 1870, da samlebåndet gav mulighed for masseproduktion i uset skala. Den tredje fra 1969 blev baseret på øget brug af computere, elektronik og automatisering.

Nu ruller den fjerde industrielle revolution over kloden, og ifølge grundlæggeren af World Economic Forum, den tyske professor Klaus Schwab, vil det ske med en hastighed og en gennemslagskraft uden historisk fortilfælde. I en ny bog fortæller han om de svimlende perspektiver, der opstår, når milliarder af mennesker er forbundet via mobile enheder med en hidtil uset regnekraft, lagerkapacitet og adgang til viden. Disse muligheder vil blive forstørret af nye teknologiske gennembrud inden for områder som kunstig intelligens, robotteknologi, The Internet of Things, autonome køretøjer, 3D-print, nanoteknologi, bioteknologi, materialevidenskab, energilagring og kvantecomputere.


I erhvervslivet – og ikke mindst i produktionen – vil sofistikerede robotter, øget kunstig intelligens og brugen af avancerede materialer gøre sit indtog, og via automatisering og digitalisering kan varer fremstilles – nærmest uden berøring af menneskehånd – og nå ud til kunder og brugere på nye måder. Revolutionen vil påvirke næsten alle brancher. Millioner af job vil forsvinde. Mange nye vil komme til. Top og bund vil blive berørt. Robotter vil tage arbejde fra industri- og landarbejdere, men akademisk trænede fagfolk som læger, jurister og økonomer vil også opleve, at dele af deres kompetencer vil blive overgået af ny teknologi. I mange år er job blevet outsourcet – altså flyttet ud – fra Vesten til udviklingslande i Asien. Men i den fjerde revolution kan der ske en modbevægelse, fordi innovation og teknologi åbner for lokal produktion i Vesten.

Kilde. Professor Klaus Schwab: Den fjerde økonomiske revolution