Konsulenter

Som Transitt Manager står man i spidsen for væsentlige projekter, hvor 
virksomheden ikke har tilstrækkelige ressourcer eller know how. Projekterne spænder vidt, men vil oftest indeholde et kompetenceløft og være vitale for virksomheden.

En Transitt Manager har erfaring fra at have stået i spidsen for et lignende projekter. Gerne som linjechef. Det er den praktiske erfaring vi anvender til at gennemføre projekterne og løfte organisationen til at kunne eksekvere det videre i form af coaching og en reel overførsel af knowhow. Transitt finder opgaverne, laver aftale og følger op på projektet indtil afslutning. Vi indgår en tilsvarende aftale med Transitt Managerens selskab.   

Transitt er søsterselskab til MatchMaker, der laver en Executive search for at finde det optimale match på opgave/kultur/erfaring/personlighed. Det rette match tilsikrer en god arbejdssituation for vores Transitt Managers – og er i den sidste ende essentielt for en succesfuld gennemførelse af projektet. 

Vi er nystartet i Danmark, men har tæt samarbejde med den franske Lincoln koncern, der har drevet samme koncept i de sidste 10 år. Lincoln har etableret kontorer i Paris, Singapore, Shanghai, Dubai med flere.

Opgaverne vil typisk være af 6-8 måneders varighed med en option for forlængelse. 

Det er vigtigt, at man som Transitt Manager har et overskud af erfaring og kompetence indenfor det felt man skal arbejde på. Gode kommunikative evner på skrift og tale er nødvendige egenskaber. Ligesom det at have en praktisk og struktureret tilgang til opgaveløsning er en forudsætning. Tidligere erfaring i en konsulentlignende rolle er et aktiv – ligesom en positiv indstilling. 

Vi tilstræber, at alle konsulenter tilbringer torsdag eftermiddag på Transitts kontor for at kunne trække på hinandens erfaringer - og dermed stå stærkere i løsningen af projektet.  

Vi er også et anderledes konsulenthus, idet vi værdsætter erfaring og ikke er skræmte af en dåbsattest med nogle år på bagen, hvis blot de andre kvaliteter er til stede. 

Hvis ovennævnte har din interesse, er du velkommen til at kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.