• LinkedIn Social Ikon
  • Facebook

Hej, vi er et anderledes konsulenthus, der skaber forandring og løser kriser ved hjælp af erfarne erhvervsledere

Vi er praktisk orienterede, lægger vægt på effektivitet, minimalt overhead og at arbejde på virksomhedens præmisser. Vi træder til, når der er behov for ekstra kapacitet eller kompetence, som man ikke har behov for at tilknytte permanent. 

 

Hvem er vi?

Vi er et skandinavisk selskab med tilknytning til MatchMaker. Det er den erfaring vi anvender til at finde det rette match imellem virksomhed, projekt og Transitt konsulent. Vi gør ikke tingene som de andre, men forsøger at finde enkle praktiske løsninger baseret på at have gennemført tilsvarende opgaver i praksis. Vi er en del af et Internationalt netværk med repræsentation i Paris, Shanghai, Hong Kong og Dubai.

Selskabet er stiftet af Jan Tornfeldt og Søren Steen Rasmussen ud fra en fælles mission om at styrke nordiske virksomheder ved at gennemføre projekter, der transformerer dem op på et nyt niveau.   

Søren Steen Rasmussen

Søren Steen Rasmussen har haft en række internationale direktør stillinger i Microsoft og Macromedia,  været Partner i VF Venture samt bestredet en række CEO/bestyrelses poster i danske virksomheder.  

Jan Tornfeldt 

Jan Tornfeldt har mere end 25 års erfaring indenfor Executive Search og Management Consulting. Jan er founder og CEO for Promando Executive Search og MatchMaker og er aktiv indenfor bestyrelsesarbejde.  

Promando har opereret i det danske marked i mere end 25 år med Executive Search. MatchMaker er en del af Promando gruppen

Hvordan

Transitt er startet for at realisere vores drøm om at hjælpe mennesker og organisationer med succesfuldt at gennemføre de vigtigste forandringsprojekter. 

Vores ambition er at kunne drive forandringer, skabe forbedringer og resultater.
Vores ambitioner og målsætninger forpligter. Det er ikke nok at lave en plan og føre denne ud i livet. Projektet og de affødte forandringer skal forankres i organisationen i form af nye arbejdsgange og processer. Vores tilgang sikrer ejerskab og involvering af organisationen.

Vi har et stærkt ønske om at gøre en forskel og med vores erfaring at forankre alle processer i organisationen, så det bliver et bedre sted at arbejde - og en mere fremtidssikret virksomhed.

 

Erfaring og ekspertise

Vi trækker på erfarne Ledere, der har gennemført tilsvarende projekter og som vil have sin daglige gang i organisationen. Transitt Manageren udvælges specifikt til den pågældende opgave igennem en Executive search.

Samarbejde og resultater

Vi tror på, at de bedste resultater skabes i samspil med organisationens medarbejder. Vores mål er få organisationens stakeholders til at lykkes. Vi har derfor fokus på at coache og overføre viden inden projektet afsluttes.

Forandring og transformation

Forandring bærer et løfte at gøre tingene anderledes, så det kan måles i konkrete forbedringer på et KPI.  En forbedring, der retfærdiggør den indsats, der er ydet i projektet.

Projektmodel

Transitts projektmodel er lean, men tager højde for, at Transitt Manageren lærer fra sig under vejs, coacher og tilsikrer Knowledge Transfer inden projektets afslutning. Vores målsætning er at indgå i lean projekter med minimalt overhead, hvor vores erfaring bliver sat i spil på virksomhedens præmisser.

Introduktionsfase

Transitt præsenteres og det diskuteres om projektmetoden er relevant i forhold til virksomhedens udfordring. I den fase afdækkes forventninger og mål for projektet. På baggrund af det gives et tilbud på en foranalyse.

• Præsentation

• Afsteming af forventing

• Tilbud på for-analyse

Foranalysefase

En række interviews med virksomhedens nøglepersoner danner baggrund for at forstå opgaven. Det munder ud i en kort beskrivelse af forandringsprojektet, der afstemmes med virksomheden for at munde ud i udarbejdelse af en profil for Transitt Manageren. 

Den godkendte Profil anvender MatchMaker til at foretage en Search/test/udvælgelse af kandidater. MatchMaker  har mere end 20 års erfaring fra Executive Search og har opbygget omfattende netværk samt metodeapparat, der er optimalt for at finde den rette Transitt Manager til opgaven. De udvalgte kandidater vil blive præsenteret og når Transfer Manageren er fundet, afgives tilbud på at udføre projektet. Indtil da står man som virksomhed frit

• Opklarende interviews

• Projektbeskrivelse

• Mål / ressourcer

• Manager profil

• Search

• Præsentation af kandidater

•  Projekttilbud

Projektfase

Transitt Manageren udarbejder i samarbejde med Transitt og virksomheden et engagement letter, hvor opgaven berammes for at afstemme forventninger. Dernæst afholdes et kickoff møde med deltagelse af virksomhedens interessenter. Transitt Manageren vil i hele forløbet overføre erfaring til projektholdet og rapportere til Sponsor i virksomheden. 

Transitt vil afholde en række statusmøder med alle interessenter for at tilsikre, at alt kører som det skal. I forløbet trækker Transitt Manageren desuden på Transitts netværk og vil bruge en eftermiddag om ugen på tværfaglig sparring med Transitt og andre Transitt Managers, hvilket kommer projektet til gode. Ved projektets afslutning vil der blive afsat tid til at lave en egentlig Knowledge transfer, så projektet kan gå ind i en sikker driftsfase. 

• Assignment letter

• Kickoff møde

• Opfølgningsmøder

• Knowledge transfer

• Afsluttende møde

Kunder

Transitt Opgaverne tæller transformation af et fagområde til et nyt niveau og tilpasning af organisation/processer til ny teknologi. 

Et oplagt eksempel er digitalisering, som kan afføde en omlægning af kunderettede funktioner og dermed en række projekter der skal gennemføres. Vi kan også finde en erfaren funktionsleder eller topchef, der i en periode kan fylde en position og køre forretningen videre. Vores styrke er, at vi ikke er begrænset at have få kandidater på hylden, men har et netværk og en metode til at kunne beskrive opgaven og finde rette Transitt Manager til at gennemføre den. 

Typiske indsatsområder

Project Management

Organisatorisk tilpasning til ny teknologi/
ændrede markeds forhold

Merger – Integration

Øge produktivitet og kompetencer

Krise Management og ledelse

Fylde ledige positioner

Referencer

Kontakt

Hvis noget af det du har læst giver anledning til at ønsker at høre mere om Transitt tager vi gerne et møde.

Du kan enten kontakte os direkte eller fylde nedenstående formular ud:

Direkte kontakt

CEO Søren Steen Rasmussen, 
Østerfælled Torv 5, 2100 København Ø

Mobil: +4520844940      ssr@transitt.dk